Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Uusittu SFS-EN ISO 14001 - ympäristöjärjestelmän toteuttamisohjeita julkaistu

Uusittu: ISO 14004 – ympäristöjärjestelmän toteuttamisohjeita

Uusittu ISO 14004:2016 tarjoaa lisäopastusta, hyödyllisiä selityksiä ja esimerkkejä ympäristöjärjestelmän kehittämiseen ja parantamiseen. Se tukee standardissa ISO 14001:2015 määriteltyjen vaatimusten toteutusta
SFS-EN ISO 14004:2016 Ympäristöjärjestelmät. Yleisiä toteuttamisohjeita
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.03.2016, kieli: suomi/englanti

Tässä standardissa annetaan organisaatiolle ohjeita ympäristöjärjestelmän luomiseen, käyttöönottoon, ylläpitoon ja parantamiseen. Ohjeet ovat yhdenmukaisia standardissa ISO 14001:2015 esitetyn ympäristöjärjestelmämallin kanssa. Ne on tarkoitettu organisaatioille, jotka haluavat huolehtia ympäristövastuistaan järjestelmällisesti ja edistää kestävää kehitystä.

ISO 14004 auttaa organisaatiota saavuttamaan ympäristöjärjestelmältä haluamansa tulokset, jotka tuottavat arvoa ympäristölle sekä organisaatiolle ja sen sidosryhmille. Ohjeet auttavat organisaatiota parantamaan ympäristönsuojelun tasoaan ja mahdollistavat ympäristöjärjestelmän osien yhdistämisen liiketoiminnan ydinprosesseihin.

Standardi ISO 14004 soveltuu eri toimialoille ja erikokoisiin organisaatioihin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

ISO 14004:2016 on vahvistettu tunnuksella SFS-EN ISO 14004:2016 eurooppalaiseksi ja kansalliseksi standardiksi, joka sisältää alkuperäisen ISO-standardin tekstin ja sen suomennoksen.

Ympäristöjärjestelmän vaatimukset

ISO 14001 asettaa vaatimukset ympäristöjärjestelmälle. Se tukee ympäristöasioiden suunnittelua ja johtamista sekä auttaa hallitsemaan kokonaisvaltaisesti ympäristövaikutuksia tuote- ja palveluketjujen eri vaiheissa.

SFS-EN ISO 14001 Ympäristöjärjestelmät. Vaatimukset ja niiden soveltamisohjeita
157,00 € (alv 0%), 194,68 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.10.2015, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Sari Sahlberg
etunimi.sukunimi@sfs.fi
puh. 09 149 9331

Johtamisen standardit yhtenä kokonaisuutena SFS Online -palvelussa

SFS on koonnut tärkeimmät johtamisen standardit yhdeksi kokonaisuudeksi, mikä helpottaa niiden käyttöä. Standardeista on muodostettu ryhmiä aiheittain: laadunhallintajärjestelmä, ympäristöjärjestelmä, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä, tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä sekä riskienhallinta- ja omaisuudenhallintajärjestelmä.

Voit hankkia joko yhden tai useamman aihealueen standardit käyttöönne SFS Online -palvelun kautta. Palvelussa standardikokoelmanne on aina ajan tasalla ja käytettävissä internetissä. Kysy lisää sales@sfs.fi, puh. 09 1499 3353.

Tietoa johtamisen standardeista ja standardisoinnista?

Jos haluat ajankohtaista tietoa johtamisen standardeista, käythän tilaamassa Johtamisen standardit -uutiskirjeen osoitteessa www.sfs.fi/ uutiskirjetilaus. Uutiskirje kertoo muun muassa hallintajärjestelmästandardeista ja standardisoinnista 3 - 4 kertaa vuodessa.