Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaakojen mittausteknisten ominaisuuksien arviointi

Vaakojen mittausteknisten ominaisuuksien arviointi

Ei-automaattisia vaakoja koskevat vaatimukset on uudistettu vastaamaan teknologian muutoksia. Standardin SFS-EN 45501:2015 avulla ei-automaattisten vaakojen mittaustekniset ominaisuudet voidaan arvioida yhdenmukaisesti ja jäljitettävästi. Lisäksi standardi tukee vaakadirektiivin olennaisia vaatimuksia.

SFS-EN 45501:2015 Ei-automaattisia vaakoja koskevat metrologiset vaatimukset
157,00 € (alv 0%), 194,68 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.10.2015, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN 45501:2015 määritellään mittaustekniset ja tekniset vaatimukset ei-automaattisille vaaoille.

Toiseen painokseen on tehty lisäyksiä ja muutoksia, jotka johtuvat teknologian kehityksestä. Merkittävät muutokset koskevat mm. seuraavia asioita:

  • EMC-sietokyvyn vaatimusten laajeneminen, joka johtuu langattoman siirtotekniikan käytön kasvusta eri tarkoituksiin
  • lisääntyneet vaatimukset ohjelmistojen sulauttamiseen ja varmennukseen sekä testausjärjestelmien kykyyn osoittaa vaatimusten toteutuminen
  • vaatimukset siirrettäville ja liikkuville vaaoille
  • moduulaaristen osien käyttö vaakaperheissä lisätyin testausvaatimuksin sekä analogisille että digitaalisille moduuleille ja järjestelmille
  • moduulien yhteensopivuuden varmentaminen niiden muodostaessa yksittäisen vaa’an tai järjestelmän.

SFS-EN 45501:2015 tukee EU:n vaakadirektiivin 2014/31/EU olennaisia vaatimuksia. Lisätietoa vaakadirektiivistä löydät muun muassa Tukesin nettisivustolta


Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Juha Vesa
Kehityspäällikkö
Puh. 09 696 391 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sesko.fi