Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöiden pistotulppia ja pistorasialiitäntöjä koskevaa standardia uusittu

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöissä käytettävien käyttölaitteiden pistotulppa- ja pistorasialiitäntöjä ja virransyöttöominaisuuksia koskevaa standardia on uudistettu.

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöitä koskevissa ADR-määräyksissä standardi EN 15207 on yhtenä pakollisena viitestandardina. Voimassa olevissa säädöksissä viitataan vielä standardiin EN 15207:2006. Viittaus tulee muuttumaan vuoden 2017 ADR-määräyksissä standardiin EN 15207:2014. Nyt jo kannattaa siis tutustua uuteen versioon.

Tässä standardissa määritellään vaarallisilla alueilla käytettävän vetoauton ja perävaunun tai kuljetussäiliön ja perävaunun välisen sähkökytkennän yhteensopivuusvaatimukset eli tyypin A ja tyypin S sähkökytkentä käyttölaitteeseen sekä kunkin toimintomuodon virransyöttöominaisuudet. Pistokytkimissä on varaukset myöhemmin tehtäville kytkennöille liittyen mm. tiedonsiirtoon.

Standardia on muutettu edellisestä painoksesta seuraavissa kohdissa:

  • kytkentäjärjestystä on muutettu (taulukko 1)
  • standardi kattaa nyt myös nestekaasut
  • käyttölaitteen energiankulutus on poistettu.

Julkaisu SFS-EN 15207 muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden alla mainittujen standardien kanssa:

SFS-EN 13616 + AC:en Overfill prevention devices for static tanks for liquid petroleum fuels
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 07.03.2005, kieli: englanti

Lisätietoja

Yleinen Teollisuusliitto
DI Pertti Isoniemi
Puh. 050 5700 766
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ytl.fi