Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset betonille ja betonin testaus

Vaatimukset betonille ja betonin testaus

Betonin ominaisuuksia ja vaatimustenmukaisuutta sekä testausta koskevia standardeja on nyt julkaistu suomeksi.
SFS-EN 13791:2007 Betonin puristuslujuuden arviointi rakenteista ja rakenneosista
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.05.2007, kieli: suomi

Standardissa SFS-EN 13791:2007 esitetään menetelmät betonin puristuslujuuden arvioimiseen paikallavaletuista rakenteista ja betonielementeistä: Standardissa esitetään

  1. menetelmät ja menettelyt betonin puristuslujuuden arvioimiseen paikallavaletuista rakenteista ja betonielementeistä
  2. periaatteet ja ohjeet epäsuorien testimenetelmien ja poratuista koekappaleista arvioidun valmiin rakenteen betonin puristuslujuuksien välisen vastaavuuden määritykseen
  3. ohjeet betonin puristuslujuuden arviointiin paikallavaletuista rakenteista ja betonielementeistä epäsuorilla tai yhdistetyillä menetelmillä.

Valmiin rakenteen betonin puristuslujuuden testaaminen ottaa huomioon sekä materiaalien että toteutuksen vaikutukset.

SFS-EN 13791 mukainen betonin puristuslujuuden arviointi ei korvaa betonin vaatimuksenmukaisuuden arviointia. Siihen käytetään standardia SFS-EN 206:2014 + A1:2016.

SFS-EN 206:2014 + A1:2016 Betoni. Määrittely, ominaisuudet, valmistus ja vaatimustenmukaisuus
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.11.2016, kieli: suomi

Standardissa SFS-EN 206:2014 + A1:2016 määritellään vaatimukset betonin osa-aineille, betonimassan ja kovettuneen betonin ominaisuuksille ja niiden todentamiselle, betonin määrittely ja koostumusta koskevat rajoitukset, betonimassan toimittaminen, laadunvalvontamenettelyt sekä vaatimustenmukaisuuden ehdot ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Standardi koskee betonia, jota käytetään rakennuksissa sekä maa- ja vesirakentamisessa paikalla valettuna, elementteihin ja kantaviin elementteihin.

Standardia SFS-EN 206:2014 + A1:2016 täydentää kansallinen soveltamisstandardi SFS 7022, jossa annetaan täydentäviä sääntöjä betonin säilyvyyden takaamiseksi suomalaisissa olosuhteissa.

SFS 7022 Betoni. Standardin SFS-EN 206:2014 käyttö Suomessa
56,20 € (alv 0%), 69,69 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.11.2015, kieli: suomi

Standardissa SFS-EN 12504-2:2013 kuvataan menetelmä kovettuneen betonipinnan kimmoarvon määrittämiseksi käyttäen jousitoimista kimmovasaraa. Näin määriteltyä kimmoarvoa voidaan käyttää arvioitaessa betonin lujuustasoa, tasalaatuisuutta rakenteessa ja rajattaessa vyöhykkeitä tai alueita, joissa betoni on laadultaan huonoa tai vaurioitunut.

Standardissa SFS-EN 1504-5:2013 määritellään vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden ehdot injektointiaineiden tunnistukselle, toiminnalle ja turvallisuudelle. Näitä injektointiaineita käytetään betonin halkeamien, kolojen ja rakojen voimia siirtävään, joustavaan ja paisuvaan täyttöön.

Standardia SFS-EN 1504-5:2013 ei vielä ole julkaistu EU:n komission virallisessa lehdessä (OJ), eikä se näin ollen ole rakennustuoteasetuksen mukainen harmonisoitu tuotestandardi. CE-merkintään tulee käyttää standardin versiota vuodelta 2005. Lisätietoja rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista löydät hENhelpdeskistä.

Lisätiedot standardisoinnista

Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Jaospäällikkö Ari Mantila
puh. 09 129 9410
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi