Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset CE-merkityille puurakenteille

Vaatimukset CE-merkityille puurakenteille ja puurakenteiden liittimille standardeissa

Puurakentamisessa käytettävältä viilupuulta, puisilta sähköpylväiltä sekä puurakenteiden liittimiltä vaadittavat ominaisuudet ja niiden testausmenetelmät kuvataan harmonisoiduissa tuotestandardeissa. Valmistajille standardit ovat oleellinen työkalu CE-merkinnän kiinnittämiseksi tuotteelle.

Harmonisoidut tuotestandardit sisältävät rakennustuoteasetukseen perustuvan yhdenmukaistetun osan, jonka pohjalta valmistaja voi laatia suoritustasoilmoituksen (DoP) sekä kiinnittää rakennustuotteeseen CE-merkinnän.

SFS-EN 14374:2004 Puurakenteet. Rakenteissa käytettävä viilupuu (LVL). Vaatimukset
56,20 € (alv 0%), 69,69 € (alv 24%)
Vahvistettu 21.12.2004, kieli: suomi

Standardissa SFS-EN 14374:2004 määritellään rakenteissa käytettävää viilupuuta (LVL) koskevat vaatimukset. Se ei koske viilupuuta, jonka biologista kestävyyttä tai palonkestävyyttä on parannettu käsittelyllä.

SFS-EN 14229:2011 Rakenteellinen sahatavara. Puiset sähköpylväät
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 07.03.2011, kieli: suomi

Standardissa SFS-EN 14229:2011 esitetään puisten sähköpylväiden ominaisarvojen alkumääritys ja lisämääritykset, kun tuotannon ominaisarvot ovat mahdollisesti pienentyneet. Lisäksi standardissa määritellään tehtaan sisäisen laadunvalvonnan valmistustoleranssit, jotta tuotanto on alkutestauksesta johdettujen ilmoitettujen ominaisarvojen mukaista. Standardin mukaisilla testeillä määritellään ominaisarvot sekä pitkäaikaiskestävyys ja mitat. Se koskee yksittäisiä suoja-ainekäsittelemättömiä tai suoja-ainekäsiteltyjä puisia sähköpylväitä, joihin kohdistuu uloke taivutus- tai puristuskuormitus.

SFS-EN 14545:2008 Puurakenteet. Puurakenteiden liittimet. Vaatimukset
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 24.11.2008, kieli: suomi

Standardissa SFS-EN 14545:2008 määritellään vaatimukset ja testausmenetelmät, jotka koskevat kantavissa puurakenteissa käytettävien liitinten materiaaleja, mittoja, lujuutta, jäykkyyttä ja pitkäaikaiskestävyyttä eli korroosiosuojausta. Standardi koskee teräksestä valmistettuja liittimiä, kuten lautasvaarnoja, rengasvaarnoja, hammasvaarnoja, naulalevyjä ja naulauslevyjä.

SFS-EN 14592:2008 + A1:2012 Puurakenteet. Puikkoliittimet. Vaatimukset
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 13.08.2012, kieli: suomi

Standardissa SFS-EN 14592:2008 määritellään kantavissa puurakenteissa käytettävien puikkoliittimien materiaalia, mittoja, lujuutta, jäykkyyttä sekä pitkäaikaiskestävyyttä (kuten korroosiosuojausta) koskevat vaatimukset ja testausmenetelmät. Standardi koskee vain teräksestä valmistettuja puikkoliittimiä, joilla tarkoitetaan nauloja, hakasia, ruuveja, tappivaarnoja sekä muttereilla kiinnitettäviä pultteja.

Lisätiedot standardisoinnista

Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Tuotepäällikkö Tuuli Kunnas
puh. 09 12 991 (vaihde)
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkinnällä valmistaja voi osoittaa tuotteen ominaisuudet siten, että tuotteen voi laittaa markkinoille kaikissa Euroopan talousalueen maissa.

Rakennustuotteiden CE-merkintään on käytettävä komission virallisessa lehdessä (OJ) ilmoitettua yhdenmukaistetun (harmonisoidun) tuotestandardin (hEN) voimassa olevaa versiota. Harmonisoitu tuotestandardi kertoo, mitä CE-merkinnässä ilmoitetut tekniset arvot tarkoittavat. Kansallisen soveltamisstandardin, jos sellainen on tuoteryhmälle laadittu, avulla voi päätellä, käykö CE-merkitty rakennustuote suunniteltuun käyttökohteeseen.

Lisätietoja rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista löydät osoitteessa www.hENhelpdesk.fi.