Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset kotikäyttöön tarkoitetuille uima-altaille

Varmista kotiuima-altaan turvallisuus uusien vaatimusten avulla

Uudessa standardisarjassa kuvataan kotikäyttöön tarkoitettujen uima-altaiden vaatimukset ja testimenetelmät maahan upotettaville ja maan päälle asennettaville altaille.

Kotikäytössä olevien uima-altaiden turvallisuuden kannalta on erittäin tärkeää varmistaa, että uima-altaat, joita suunnitellaan, rakennetaan, myydään tai valmistetaan, täyttävät turvallisuus- ja laatuvaatimukset.

Standardeista on hyötyä rakennuttajille, asentajille ja jälleenmyyjille sekä kotikäyttöön tarkoitettujen uima-altaiden valmistajille, toimittajille ja jakelijoille. Standardeja kannattaa käyttää, kun arvioidaan uima-altaan tuoteturvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, turvallista rakennetta, asennusta ja käyttöä.

Standardisarjan SFS-EN 16582 osassa 1 määritellään kotikäyttöön tarkoitettujen uima-altaiden yleiset turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Näitä vaatimuksia ja testimenetelmiä sovelletaan maahan upotettaviin, muuraamalla tuettuihin maahan upotettaviin ja maan päälle asennettaviin uima-allasrunkoihin sekä niiden asennukseen ja altaaseen pääsyn apuvälineisiin.

Julkaisussa kuvataan mm. toleranssit, vesitiiviys, rakennemateriaalien suorituskykyä koskevat minimivaatimukset, loukkaantumisvaarat ja saavutettavuus. Lisäksi siinä esitetään altaaseen pääsyn apuvälineitä koskevat vaatimukset ja testimenetelmät. Standardissa kuvataan myös kuluttajille annettavat ohjeet ja turvamerkinnät, käyttäjän käsikirjan ja ohjeiden sisältämä turvallisuustieto, juuttumisen testimenetelmät ja komposiittirungon ulkonäköä koskevat näkökohdat.

Standardisarjan osassa 2 määritellään kotikäyttöön tarkoitettujen, maahan kokonaan tai osittain upotettavien uima-altaiden erityiset turvallisuutta ja laatua koskevat vaatimukset sekä testimenetelmät. Osassa 3 määritellään maan päälle asennettavien, kotikäyttöön tarkoitettujen uima-altaiden erityiset turvallisuutta ja laatua koskevat vaatimukset sekä testimenetelmät. Sekä osassa 2 että osassa 3 kuvattuja vaatimuksia sovelletaan yhdessä standardin osan 1 yleisten vaatimusten kanssa.

Lisätiedot

Yleinen Teollisuusliitto
DI Pertti Isoniemi
Puh. 050 5700 766
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ytl.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.