Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset lasten sormiväreille

Sormivärit turvallisiksi

Lapsille tarkoitettujen sormivärien turvallisuudesta vastaavat valmistajat, maahantuojat ja kauppa. Kannattaa käyttää uudistettua standardia SFS-EN 71-7, jotta osaat valmistaa ja hankkia turvallisia sormivärejä.


SFS-EN 71-7 Lelujen turvallisuus. Osa 7: Sormivärit. Vaatimukset ja testausmenetelmät
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 26.05.2014, kieli: suomi/englanti

SFS-EN 71-7 sisältää vaatimuksia, joiden tarkoitus on vähentää sormivärien aiheuttamia riskejä lapsille.

Sormiväreihin liittyvät riskit ovat erilaisia muihin leluihin verrattuna niiden käyttäjien iän vuoksi ja koska niitä on tarkoitus käyttää sormilla tai käsillä. Sen vuoksi tässä standardissa esitetään vaatimuksia, jotka liittyvät säilöntäaineisiin ja muihin sormivärien valmistuksessa mahdollisesti käytettäviin ainesosiin, sekä epäpuhtauksiin, eräiden alkuaineiden siirtymiseen ja muihin ominaisuuksiin.

Mikä on muuttunut?

  • Väriaineita, tuotetietoja ja asioita koskevia vaatimuksia on muokattu ja lisätty.
  • Termien sormiväri, väriaine, täyteaine ja sideaine määritelmiä on muutettu.
  • Epäpuhtauksien raja-arvot on määritelty.
  • Karvasaineiden luettelo on päivitetty; sallitun pH-arvon vaihteluväliä sekä sideaineita, täyteaineita, kosteuden säilyttäviä aineita ja pinta-aktiivisia aineita koskevia vaatimuksia on muokattu.
  • Standardiin on lisätty uusi raja-arvo ja testausmenetelmät sormiväreissä oleville N-nitrosamiineille lisäämällä viittaus standardiin SFS-EN 71-12.
  • Väriaineiden ja säilöntäaineiden sekä täyteaineiden ja pinta-aktiivistenaineiden luetteloja on päivitetty.
  • Testausmenetelmiä tiettyjen atsovärien toteamiseksi ja vapaidenprimääristen aromaattisten amiinien määrittämiseksi on muokattu, ja ne on validoitu.
  • Standardissa esitetään testausmenetelmät heksaklooribentseenin,polykloorattujen bifenyylien ja bentso(a)pyreenin määritystä varten.


Direktiivi, laki ja lelustandardit

Lelustandardi SFS-EN 71 täydentää lelulakia (1154/2011). Standardi tarjoaa myös yhden tavan täyttää leludirektiivin 2009/48/EY olennaiset vaati­mukset.

Lelustandardiin SFS-EN 71 kuuluu 14 osaa. Kannattaa tutustua myös dokumenttiin:

Lisätietoja

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Katri Valli
puh. 09 1499 331
etunimi.sukunimi@sfs.fi