Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset muurauskappaleille

CE-merkintä muurauskappaleissa: vaatimuksia uudistettu

Muurauskappaleilta ja muurattuja rakenteita täydentäviltä tuotteilta vaadittavat ominaisuudet ja niiden testausmenetelmät kuvataan standardeissa, jotka on päivitetty.

Standardit sisältävät rakennustuoteasetukseen perustuvan yhdenmukaistetun osan, jonka pohjalta valmistaja voi laatia suoritustasoilmoituksen (DoP) sekä kiinnittää rakennustuotteeseen CE-merkinnän.

SFS-EN 771-1:2012 + A1:2015 Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 1: Poltetut tiilet
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 14.09.2015, kieli: suomi

Standardisarjassa SFS-EN 771 esitetään ominaisuudet jatoiminnalliset vaatimukset

  • poltetuille tiilille (osa 1)
  • kalkkihiekkatiilille ja -harkoille (osa 2)
  • betoniharkoille (osa 3)
  • höyrykarkaistuille kevytbetoniharkoille (AAC) (osa 4)
  • luonnonkivistä valmistetuille muurauskappaleille, joiden leveys on vähintään 80 mm (osa 6).

Standardi SFS-EN 834-1:2013 + A1:2016 kuvaa vaatimukset muuraussiteille, kiinnitysvanteille, palkkikannakkeille ja konsoleille, joita käytetään yhdistämään muurattuja rakenteita sekä muurattuja rakenteita muihin rakenne- ja rakennusosiin.

Kansallisessa soveltamisstandardissa SFS 7001 esitetään suositukset, mitkä ominaisuudet on ilmoitettava ko. tuotestandardin mukaisille CE-merkityille muuratuille tuotteille ja laastikiviaineksille eri käyttökohteissa sekä näille ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai luokat. SFS 7001 täydentää eurooppalaisia yhdenmukaistettuja tuotestandardeja SFS-EN 771 osat 1-4 ja 6 sekä SFS-EN 845-1:2013.

Lisätiedot standardisoinnista

Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Johtaja Antti Koponen
puh. 09 1299 299
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintään on käytettävä komission virallisessa lehdessä (OJ) ilmoitettua yhdenmukaistetun (harmonisoidun) tuotestandardin (hEN) voimassa olevaa versiota. Harmonisoitu tuotestandardi kertoo, mitä CE-merkinnässä ilmoitetut tekniset arvot tarkoittavat. Kansallisen soveltamisstandardin avulla voi päätellä, käykö CE-merkitty rakennustuote suunniteltuun käyttökohteeseen.

Lisätietoja rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista löydät osoitteessa www.hENhelpdesk.fi.