Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset nestekaasun käyttölaitokselle

Vaatimukset nestekaasun käyttölaitokselle uudessa standardissa

Nestekaasun käyttölaitoksen suunnitteluun, asennukseen, kunnossapitoon ja tarkastukseen liittyvät vaatimukset ja ohjeet on koottu uuteen standardiin SFS 5987.

SFS 5987 Nestekaasun käyttölaitos. Suunnittelu, asennus, kunnossapito ja tarkastus
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 18.03.2016, kieli: suomi

Tätä standardia sovelletaan nestekaasun käyttölaitoksien nestekaasuvarastojen ja -säiliöiden, höyrystinkeskusten sekä putkistojen ja käyttölaitteiden suunnitteluun, asennukseen, tarkastuksiin ja kunnossapitoon.

Standardi on tarkoitettu nestekaasulaitosten suunnittelijoille, rakentajille ja kunnossapidosta vastaaville. Siinä kuvataan

 • tarvittavat ilmoitukset ja luvat
 • nestekaasuvaraston mitoitus
 • nestekaasun käyttölaitoksen sijoitus
 • nestekaasusäiliöt, höyrystinkeskus
 • höyrymäisen ja nestemäisen nestekaasun putkistot sekä putkiston varusteet
 • kaasun käyttölaitteet
 • mekaaniset ja sähkölaitteet räjähdysvaarallisissa tiloissa
 • maadoitus ja potentiaalintasaus
 • ainetta rikkomattomat tarkastukset, paine- ja tiiviyskokeet
 • nestekaasun käyttölaitoksen tarkastukset sekä käyttö ja kunnossapito
 • asennus- ja huoltopätevyydet ja henkilökunnan koulutus.

Lisäksi standardin liitteisiin on koostettu

 • tarkastus-, huolto- ja kunnossapitojaksotus
 • asennusdokumentaatio
 • tarkastuslista ennen käyttöönottotarkastusta.


Lisätietoja

Öljy- ja biopolttoaineala ry
Tina Sammi
Puh. 020 766 9930 (vaihde)
etunimi.sukunimi(at)oil.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.