Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset nesteytetyn maakaasun laitteistoille ja asennukselle

Vaatimukset nesteytetyn maakaasun laitteistoille ja asennukselle

Vaatimukset maalla oleville kiinteille nesteytetyn maakaasun asennuksille esitetään uudessa standardissa. Siinä kuvataan ympäristövaikutukset, turvallisuussuunnitelma, yleiset turvallisuusnäkökohdat, säiliöiden ja asennusten suunnittelu sekä annetaan kaaviollinen esitys satelliitti- ja tankkauslaitoksesta.

Standardi antaa vaatimukset suunnittelulle ja rakentamiselle maalla oleville kiinteille nesteytetyn maakaasun (LNG) asennuksille, joiden varastointikapasiteetti on 5 ja 200 tonnin välillä.

Standardissa kuvataan ympäristövaikutukset, turvallisuussuunnitelma, yleiset turvallisuusnäkökohdat, säiliöiden ja asennusten suunnittelu sekä annetaan kaaviollinen esitys satelliitti- ja tankkauslaitoksesta. Lisäksi siinä on esimerkkejä turvallisuusskenaarioista ja -laskelmista sekä suunnitteluratkaisuista.

Standardia sovelletaan LNG-satelliittilaitosten asennuksiin, joihin LNG voidaan toimittaa säiliöajoneuvoilla tai -aluksilla taikka rautateitse. Varastoimisen jälkeen LNG höyrystetään ja toimitetaan asiakkaille. Lisäksi sitä sovelletaan ajoneuvoja varten suunnitelluissa LNG-tankkausasemissa. Standardi koskee asennuksia kaasun sisääntulosta tai lastausalueesta kaasun ulostuloon tai purkausalueeseen.

Standardi on tarkoitettu LNG-laitosten suunnittelijoille, rakentajille ja kunnossapidosta vastaaville.

Lisätietoja

Suomen Kaasuyhdistys
Jyrki Pohjolainen
Puh. 040 582 7220
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kaasuyhdistys.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.