Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset vesimittareille

Uudet vaatimukset vesimittareille

Vastaatko vesimittareiden hankinnasta, asentamisesta, huollosta, maahantuonnista tai valmistat niitä? Uusi standardi SFS-EN ISO 4064-1 määrittelee metrologiset ja tekniset vaatimukset vesimittareille, joten se kannattaa hankkia. Standardi auttaa varmistamaan vesimittarin vaatimustenmukaisuuden sekä vertailemaan eri mittareita.

Standardisarja SFS-EN ISO 4064 käsittelee vesimittareita kylmälle juomakelpoi­selle vedelle sekä kuumalle vedelle. Sarjan osa 1 määrittelee metrologiset ja tekniset vaatimukset vesimittareille, joissa paineistetun ehyen putken läpi virtaa kylmää juomakelpoista (talousvesi) vettä tai kuumaa vettä. Nämä mittarit käsittävät kokonaistilavuutta osoittavat laitteet. Mekaanisten vesimittareiden lisäksi vaatimukset soveltuvat sähköisille tai elektronisille kylmän juomakelpoisen veden tai kuuman veden tilavuuden mittaamiseen tarkoitetuille mittareille sekä elektronisille apulaitteille.

Standardin osassa 1 esitetään vesimittareita koskevat metrologiset vaatimukset kuten

  • tilavuusvirtojen arvot
  • elektronisilla laitteilla varustettuja vesimittareita koskevat vaatimukset, esimerkiksi virtalähde
  • tekniset vaatimukset kuten vesimittarien rakenne ja materiaalit, säätö ja korjaus sekä merkit ja merkinnät
  • metrologinen valvonta eli viiteolosuhteet, tyyppiarviointi ja hyväksyntä sekä alkutarkastus.
  • Lisäksi standardissa kuvataan elektronisia laitteita sisältävien vesimittarien tehokkuuden testaus, tarkastustoiminnot sekä sallitut virheet palvelussa ja jälkitarkastus.

Hankintaan, asennukseen, maahantuontiin ja valmistukseen

Kannattaa varmistaa, että vesimittari vastaa standardin SFS-EN ISO 4064-1 vaatimuksia. Jos näin on, mittari on direktiivin 2004/22/EY EY (Measuring instruments directive) olennaisten vaatimusten mukainen.

Standardi antaa yhteisen kielen ostajille, valmistajille ja maahantuojille, koska siinä määritellään vesimittareita koskevat termit. Kun olet hankkimassa vesimittaria, turvallisuusvaatimuksiin ja testimenetelmiin kannattaa tutustua. Niiden avulla osaat valita direktiivin vaatimukset täyttäviä laitteita. Jos tuot vesimittareita maahan, yhdenmukaiset vaatimukset helpottavat eri tuotteiden vertailua. Jos valmistat vesimittareita, sinun on helpompi saada tuotteesi Euroopan markkinoille.

Muita vaatimuksia vesimittareille

Kannattaa tutustua myös muihin vesimittareiden vaatimuksia ja testausta koskeviin standardeihin, jotka ovat osa standardisarjaa SFS-EN ISO 4064 Vesimittarit kylmälle juomakelpoiselle vedelle sekä kuumalle vedelle.


Lisätietoja

METSTA ry
Kimmo Konkarikoski
Puh. 09 19231 (vaihde)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)metsta.fi