Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Värimerkinnät: kaasupullojen tunnistaminen

Tunnista kaasupullojen sisältö värien avulla

Juuri suomeksi julkaistussa standardissa SFS-EN 1089-3:2011 kerrotaan, miten värejä käytetään kaasupullojen sisällön tunnistamiseksi. Värikoodaus on tärkeää esimerkiksi tulipalotilanteissa, kun tarvitaan nopea arvio räjähdysvaarasta.

Standardissa SFS-EN 1089-3:2011 kuvatulla värinkäyttöjärjestelmällä tunnistetaan teollisten, hengityskaasusovellusten sekä lääkinnällisten kaasupullojen sisältö ja erityisesti kaasujen ja kaasuseosten ominaisuudet. Standardi ei koske kaasupulloja, jotka sisältävät nestekaasuja (LPG) tai jäähdytyskaasuja eikä kannettavia sammuttimia tai kiinteiden järjestelmien sammutuspulloja. Pullopakettien värimerkintää ei käsitellä tässä tai muissa standardeissa.

Kaasupullojen merkitseminen, kuten vaaditaan RID/ADR-asetuksissa, on ensisijainen tapa ilmoittaa kaasupullon sisällön vaarallisuus. Myös muita järjestelmiä on käytössä ja niitä voidaan käyttää tämän eurooppalaisen standardin vaatimusten rinnalla.

ADR-määräyksillä tarkoitetaan vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) tehtyä eurooppalaista sopimusta. RID-määräyksillä tarkoitetaan kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 5/1985) liitteen B (CIM) liitteenä olevia vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetusmääräyksiä.

Kaasupullojen tunnistamiseen liittyviä vaatimuksia on myös alla luetelluissa standardeissa:

SFS-EN ISO 13769 Kaasupullot. Leimausmerkintä
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 02.11.2009, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja standardisoinnista

Kemesta ry
Jouni Valtanen
Asiamies
puh. 09 172 841
etunimi.sukunimi@kemesta.fi