Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Veden laadun mittaaminen

Uudistetut ohjeet järvivesien näytteenottoon

Täysin uudistettu standardi antaa ohjeita järvien ja tekojärvien näytteenotto-ohjelmien suunnitteluun ja menetelmiin sekä esittelee kattavasti käytössä olevat näytteenottimet. Standardi sisältää suomennoksen lisäksi englanninkielisen version.
SFS-ISO 5667-4:2019 Veden laatu. Näytteenotto. Osa 4: Ohje näytteenottoon järvistä ja tekojärvistä
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.03.2019, kieli: suomi/englanti

Uusittu standardiSFS-ISO 5667-4:2019 on huomattavasti edellistä versiota laajempi ja kattavampi. Suomennoksen ovat tarkistaneet alan asiantuntijat.

Standardi sisältää ohjeita, jotka koskevat muun muassa seuraavia asioita:

  • näytteenottimet ja näytteenottomenettelyt
  • näytteiden ottaminen ja ympäristöstä johtuva kontaminaatio
  • näytteenotto pintavedestä avoimella näytteenottimella
  • näytteenotto suljettavilla näytteenottimilla
  • haihtuvien yhdisteiden näytteenotto
  • näytteenotto kylmissä olosuhteissa
  • näytteen yksilöinti ja tallenteet
  • näytteenoton laadunvarmistus.

Lisäksi standardissa on kattavasti esitelty nykyisin käytössä olevat näytteenottimet ja kuvattu eri näytteenottimien hyötyjä ja haittoja. Standardissa annetaan myös esimerkkejä mittausjärjestelyistä vesinäytteiden pitoisuusmittauksiin jatkuvatoimisilla mittareilla.

Standardisarjaan ISO 5667 kuuluu yhteensä 24 osaa. Osa 1 ohjeistaa näytteenotto-ohjelmien ja tekniikoiden suunnitteluun. Muissa osissa kuvataan muun muassa näytteenottoa erilaisista vesistöistä ja vesilaitoksista sekä annetaan ohjeita vesinäytteiden kestävöinnistä ja käsittelystä. Nämä kaikki standardit löydät SFS:n verkkokaupasta.

Lisätietoja ympäristöalan menetelmästandardisoinnista

Suomen ympäristökeskus
Suunnittelija Anja Holmsten
puh. 0295 251 182
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi