Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Veden laadun mittausepävarmuuden arviointi

Veden laadun mittausepävarmuuden arviointiin apua standardista

Uudessa, suomeksi julkaistussa standardissa SFS-ISO 11352:2013 määritellään menetelmiä, joilla voidaan arvioida kemiallisten ja fysikaalis-kemiallisten menetelmien mittausepävarmuutta yksittäisissä laboratorioissa. Standardi sopii myös tutkijoille, jotka eivät ole perehtyneet kattavasti metrologiaan tai tilastotieteeseen.

Standardissa SFS-ISO 11352:2013 määritellään menetelmiä, joilla voidaan arvioida kemiallisten ja fysikaalis-kemiallisten menetelmien mittausepävarmuutta yksittäisissä laboratorioissa. Mittausepävarmuuden määritys perustuu mittausmenettelyn validoinnista saatuihin tietoihin sekä sisäisen ja ulkoisen laadunvalvonnan tuloksiin. Standardissa käsitellään kvantitatiivisilla mittausmenetelmillä saatujen tulosten mittausepävarmuuden arviointia. Kvalitatiivisilla menetelmillä saatuihin tuloksiin liittyvää epävarmuutta ei oteta huomioon.

Perusperiaatteet mittausepävarmuuden arviointiin määritellään oppaassa ISO/IEC Guide 98 3:2008. Standardissa kuvattavat epävarmuuden arviointia koskevat periaatteet ovat yhdenmukaisia oppaan määrittelyjen kanssa.

Standardissa esitetyt mittausepävarmuuden laskentatavat perustuvat pääosin suosittuun Nordtestin mittausepävarmuusoppaaseen TR537. Oppaaseen perustuva maksuton mittausepävarmuuden laskentaohjelmisto ’MUkit’ on ladattavissa SYKEn internet-sivuilta www.syke.fi/envical.

Lisätietoja standardista

Suomen ympäristökeskus

Johtava metrologi Teemu Näykki

puh. 0295 251000 (vaihde)

sähköposti etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen ympäristökeskus
Johtava metrologi Teemu Näykki
puh. 0295 251000 (vaihde)
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi