Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Viemäröintitekniikan sanasto

Viemäröintitekniikan sanasto nyt suomeksi

Eurooppalainen standardi SFS-EN 16323 Viemäröintitekniikan sanasto on nyt käännetty suomeksi. Se sisältää viemäröintitekniikan ja jätevedenkäsittelyn sanaston määritelmineen suomen lisäksi kolmella kielellä: englanti, saksa ja ranska. Se antaa hyvän työkalun yhtenäiseen viestintään asiantuntijoiden kesken sekä asiantuntijoiden ja kuluttajien välille.

SFS-EN 16323 Viemäröintitekniikan sanasto
121,30 € (alv 0%), 150,41 € (alv 24%)
Vahvistettu 26.05.2014, kieli: suomi/englanti

Vesistöjen suojelemiseksi säädetty asetus 209/2011 talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (ns. hajajätevesiasetus) koskee kotitalouksien lisäksi muun muassa kodin yhteydessä tapahtuvaa yritystoimintaa sekä kesämökkejä. Asetuksessa säädetään vähimmäisvaatimukset talousjätevesien käsittelylle ja kielletään kaiken puhdistamattoman talousjäteveden päästäminen luontoon.

Mustaa ei tule sadevesikourusta eikä harmaata hanasta. Tarkoittavatko kesämökilleen talousjäteveden pienpuhdistamon ostavat kuluttajat henkilömäärällä samaa asiaa kuin rautakaupan myyjä virtaamalla? Ja mikä pienpuhdistamo on? Asiantuntijoiden, instituutioiden ja julkishallinnon olisi hyvä käyttää alusta asti samaa sanastoa asiakirjoissa, julkaisuissa ja viestinnässä. Näin vältyttäisiin väärinymmärryksiltä ja viestintä kuluttajille olisi yhtenäistä. Viemäröintitekniikan sanasto antaa tähän hyvän työkalun.

Tutustu myös jäteveden käsittelyjärjestelmiä koskeviin tuotestandardeihin (SFS-EN) ja teknisiin raportteihin (CEN/TR):

Lisätietoja

METSTA ry
Tuire Tommila
Puh. 09 19231
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)metsta.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat jatkossakin SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.