Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Yhtenäiset palvelutasosopimukset pilvipalveluille

Yhtenäiset palvelutasosopimukset pilvipalveluille standardin avulla

Pilvipalvelusopimukset ja niihin liittyvät palvelutasosopimukset vaihtelevat pilvipalveluiden tuottajien välillä, ja asiakkaat voivat neuvotella eri sopimusehdot saman pilvipalvelun tuottajan samaan pilvipalveluun. Uusi standardi auttaa pilvipalvelun ostajaa vertailemaan eri tuottajien pilvipalveluita.

Standardin käytöllä voidaan estää sekaannuksia ja edistää yhteisymmärrystä pilvipalveluiden tuottajien ja asiakkaiden välillä.

Standardi SFS-ISO/IEC 19086-1:2017 esittelee palvelutasosopimuksia koskevat yleiset rakenneosat eli käsitteet, termit, määritelmät ja asiayhteydet, joiden avulla voidaan laatia palvelutasosopimuksia. Siinä luodaan yleiskatsaus palvelutasosopimuksiin. Lisäksi standardissa määritellään pilvipalvelusopimusten ja palvelutasosopimusten väliset suhteet ja käsitteet, joita voidaan käyttää palvelutasosopimuksen laatimisessa. Siinä määritellään myös termit, jotka ovat yleisesti käytössä palvelutasosopimuksissa.

Standardista on hyötyä sekä pilvipalveluiden tuottajille että pilvipalveluiden asiakkaille. Tavoitteena on estää sekaannuksia ja edistää yhteisymmärrystä.

Henkilötietojen suojaaminen pilvipalveluissa

Kun suunnittelet toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi julkisissa pilvipalveluissa, kannattaa tutustua standardin SFS-ISO/IEC 27018 ohjeisiin.

Pilvilaskennan yleiskuvaus ja viitearkkitehtuuri

Pilvilaskennan yleiskuvaus ja sanasto sekä viitearkkitehtuuri on julkaistu kansainvälisinä standardeina. Ne helpottavat pilvipalveluiden käyttäjien, palveluntarjoajien ja teknologioiden kehittäjien vuoropuhelua.

SFS-ISO/IEC 17788 Informaatioteknologia. Pilvilaskenta. Yleiskuvaus ja sanasto
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.02.2015, kieli: suomi/englanti
ISO/IEC 17789:2014 Information technology -- Cloud computing -- Reference architecture
162,00 € (alv 0%), 200,88 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.10.2014, kieli: englanti

Lisätiedot standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Elina Huttunen
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi