Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Ympäristöjärjestelmästandardi ISO 14001 uudistettu

Ympäristöjärjestelmästandardi ISO 14001 uudistettu

Ympäristöjärjestelmän vaatimukset kuvaava ISO 14001 on uudistettu. Uudistus nostaa ympäristöasiat vahvemmin osaksi organisaation strategista suunnittelua. Lisäksi se korostaa johtajuutta sekä aloitteellisuutta ympäristönsuojelun tason parantamisessa.

Vaatimukset ympäristöjärjestelmälle

ISO 14001 asettaa vaatimukset ympäristöjärjestelmälle. Se tukee ympäristöasioiden suunnittelua ja johtamista sekä auttaa hallitsemaan kokonaisvaltaisesti ympäristövaikutuksia tuote- ja palveluketjujen eri vaiheissa. Noudattamalla standardin periaatteita organisaation kilpailukyky paranee, kun se resurssien käyttö tehostuu ja kustannukset alenevat.

ISO 14001 korostaa riskilähtöistä ajattelutapaa, johon kuuluu riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen. Standardin perusperiaatteet – kuten ympäristöjärjestelmän perustana oleva PDCA-malli (plan, do, check, act) – säilyvät.

ISO 14001–standardi soveltuu eri toimialoille ja erikoisiin organisaatioihin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Mikä muuttui?

Ympäristöjärjestelmän suunnittelussa ja käytössä korostuvat toimintaympäristön sekä sidosryhmien tarpeiden ja odotusten huomioiminen. Ympäristöasiat tulee ottaa osaksi organisaation strategiaa ja johdon vastuita ja sitoutumista korostetaan entistä enemmän. Jatkuvan parantamisen painopiste siirtyy ympäristöjärjestelmästä ympäristönsuojeluun. Uudistuksen myötä ympäristönäkökohtien hallinta on laajennettu koskemaan tuotteen tai palvelun koko elinkaarta. Lisäksi kiinnitetään huomiota ulkoistettujen toimintojen ympäristönäkökohtien ohjaamiseen.

Entistä helpompi käyttää muiden johtamisen standardien kanssa

Uudistettu ISO 14001 noudattaa samaa yhteistä rakennetta sekä samoja avaintermejä ja määritelmiä kuin joukko muita kansainvälisiä johtamisen standardeja. Tällaisia standardeja ovat esimerkiksi syksyllä 2015 uudistetut laadunhallinnan standardit ISO 9001 ja ISO 9000. Yhteinen rakenne helpottaa standardien rinnakkaista käyttöä ja vaatimusten sisällyttämistä organisaation johtamisjärjestelmään ja liiketoimintaan.

Suomennos saatavana

Uusi ISO 14001:2015 on vahvistettu tunnuksella SFS-EN ISO 14001 eurooppalaiseksi ja kansalliseksi standardiksi, joka sisältää alkuperäisen ISO-standardin tekstin ja sen suomennoksen.

SFS-EN ISO 14001 Ympäristöjärjestelmät. Vaatimukset ja niiden soveltamisohjeita
157,00 € (alv 0%), 194,68 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.10.2015, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja

Sari Sahlberg
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
etunimi.sukunimi@sfs.fi, puh. 09 149 9331

Uutta: Johtamisen standardit yhtenä kokonaisuutena Online-palvelussa

SFS on koonnut tärkeimmät johtamisen standardit yhdeksi kokonaisuudeksi otsikolla, mikä helpottaa niiden käyttöä. Standardeista on muodostettu ryhmiä aiheittain: laadunhallintajärjestelmä, ympäristöjärjestelmä, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä, tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä sekä riskienhallinta ja omaisuudenhallintajärjestelmä.

Voit hankkia joko yhden tai useamman aihealueen standardit käyttöönne Online-palvelun kautta. Palvelussa standardikokoelmanne on aina ajan tasalla ja käytettävissä internetissä.

Kysy lisää (sales@sfs.fi, puh. 09 1499 3353).