Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Ympäristöteknologian todentaminen SFS-ISO 14034:2016

Vaatimukset ympäristöteknologian todentamiselle

Ympäristöteknologian todentamisella (ETV) osoitetaan luotettavasti ja riippumattomasti ympäristöteknologian suorituskyky. Näin se auttaa ympäristöteknologian kehittäjiä ja valmistajia markkinoimaan uusia innovatiivisia ratkaisujaan. Uusi standardi SFS-ISO 14034:2016 esittelee ympäristöteknologian todentamista koskevat periaatteet, menetelmät ja vaatimukset.

SFS-ISO 14034:2016 Ympäristöasioiden hallinta. Ympäristöteknologian todentaminen
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 25.11.2016, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-ISO 14034:2016 määritellään ympäristöteknologian todentamiselle yhtenäiset termit ja määritelmät, yleiset periaatteet, todentamisprosessin vaiheet ja menettelyt, hyväksytyt testauskäytännöt ja raportointivaatimukset. Standardiin sisältyy myös todentamisprosessin vaatimusten soveltamisohjeita.

Tämä standardi sisältää kansainvälisen standardin ISO 14034:2016 Environmental management – Environmental technology verification (ETV) englanninkielisen tekstin.

Ympäristöteknologia on teknologiaa, jolla tuotetaan ympäristöllistä lisäarvoa tai mitataan ympäristövaikutuksia osoittavia parametreja. Teknologian suorituskyvyn arviointi ja todentaminen perustuvat luotettavaan testaustietoon.

ETV-prosessin (Environmental Technology Verification, ETV) standardisointi kansainvälisesti kasvattaa ympäristöteknologian todentamisen uskottavuutta ja luotettavuutta maailmalla.

Seuraavia standardeja tarvitaan standardin SFS-ISO 14034:2016 soveltamisessa. Myös ne sisältävät alkuperäisen ISO-standardin tekstin.

SFS-EN ISO/IEC 17025 Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 07.11.2005, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Sari Sahlberg
Asiantuntija
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi