Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 16258

Kuljetuspalvelujen energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen laskenta- ja ilmoitusmenetelmät (tavara- ja henkilökuljetukset)

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään kuljetuspalveluista (tavara- ja henkilökuljetuksista) aiheutuvien energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen yleiset laskenta- ja ilmoitusmenetelmät.
Siinä määritellään yleiset periaatteet, määritelmät, järjestelmän rajat, laskentamenetelmät, jakosäännöt (kohdentaminen) ja aineistoa koskevat suositukset, ja sen tavoitteena on edistää standardisoitujen, tarkkojen, uskottavien ja todennettavissa olevien selosteiden laatimista kuljetuspalvelujen energiankulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä. Standardissa on myös esimerkkejä periaatteiden soveltamisesta käytännössä.
Tämän standardin potentiaalisia käyttäjiä ovat henkilöt tai organisaatiot, joilla on tarve viitata standardisoituihin menetelmiin viestiessään kuljetuspalveluista aiheutuvien energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen laskemisen tuloksista. Tällaisia tahoja ovat erityisesti
— kuljetuspalvelun tuottajat (rahdinkuljettajat tai matkustajaliikenneyritykset)
— kuljetuspalvelun organisoijat (kuljetustoimintoja ulkoistavat kuljetusliikkeet, rahdin huolitsijat ja matkatoimistot)
— kuljetuspalvelun käyttäjät (tavaranlähettäjät ja matkustajat).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
11.02.2013
Julkaisupäivä
04.07.2014
Painos
1
Sivumäärä
129
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin