Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 10340 + AC

Rakenteelliseen käyttöön tarkoitetut teräsvalut

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi koskee
—rakenteellisia teräsvalukappaleita, joita käytetään rakennuksissa ja maa- ja vesirakennuskohteissa mukaan lukien asuinrakennukset, julkiset rakennukset, sillat, tiet ja putkistot. Mikäli valukappaleita liitoshitsataan valimon toimesta, tämä eurooppalainen standardi on voimassa.
Tämä eurooppalainen standardi ei ole voimassa, mikäli valukappaleita hitsataan
—muokattuihin tuotteisiin (levyt, putket, takeet jne.) tai
—muun kuin valimon toimesta.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10204:2004 Metallic products - Types of inspection documents
EN 1559-1:1997 Founding - Technical conditions of delivery - Part 1: General
EN 1559-2:2000 Founding - Technical conditions of delivery - Part 2: Additional requirements for steel castings
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
26.11.2007
Julkaisupäivä
27.11.2015
Painos
1
Sivumäärä
41
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.

Takaisin