Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 13257:2016

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Kaatopaikkojen rakentamisessa käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään kaatopaikkojen rakentamisessa käytettävien geotekstiilien ja vastaavien tuotteiden ominaisuudet ja tarvittavat testausmenetelmät.
Geotekstiilien tai vastaavien tuotteiden aiottu käyttötarkoitus on täyttää yksi tai useampia seuraavista tehtävistä: suodattaminen, erottaminen, lujittaminen ja suojaaminen. Erottamistehtävää käytetään aina yhdessä suodattamisen tai lujittamisen kanssa, joten erottamistehtävää ei määritellä koskaan yksinään.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske standardissa EN ISO 10318‑1 määriteltyjä geoeristeitä.
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään tämän eurooppalaisen standardin mukaisen tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP) ja tehtaan sisäiset laadunvalvontamenettelyt.
Tietyt sovellustapaukset voivat sisältää lisäominaisuuksia ja (mieluiten standardoituja) testausmenetelmiä koskevia vaatimuksia, mikäli ne ovat teknisesti perusteltuja.
Tätä eurooppalaista standardia voidaan käyttää suunnitteluarvojen johtamiseen käyttämällä standardissa EN 1997‑1 (eurokoodi 7) esitettyjen määritelmien yhteydessä esitettyjä kertoimia, kuten varmuuslukuja. Tuotteen suunniteltu käyttöikä olisi määritettävä, koska sen tehtävä saattaa olla väliaikainen, esimerkiksi rakentamisen ajalle suunniteltu, tai pysyvä, koko rakenteen käyttöiän ajaksi tarkoitettu.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.

Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 10390:2005 Soil quality -- Determination of pH
Tekninen komitea
Direktiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
21.10.2016
Julkaisupäivä
15.11.2016
Painos
4
Sivumäärä
78
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin