Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 13101

Kaivojen askelraudat. Vaatimukset, merkintä, testaus ja yhdenmukaisuuden arviointi

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Tämä standardi määrittelee kaivojen sekä muiden maanalaisten kulkuaukkojen valuraudasta, teräksestä tai alumiinista valmistettujen askelrautojen yleiset vaatimukset sekä testaustavat.
Tämä standardi määrittelee putoamisvaaralta suojaavat, mekaanista vakautta ja kestävyyttä koskevat toiminnalliset ehdot.
Standardi käsittelee myös näitä koskevia testausmenetelmiä sekä yhdenmukaisuuden arviointia.
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritetyt askelraudat sopivat käyttöön jätevesi-, pintavesi- ja, kansallisista vaatimuksista riippuen, talousvesiympäristöissä.
Jos askelrautoja käytetään erityisissä korroosiota aiheuttavissa ympäristöissä, esim. teolliset jätevedet, saattaa askelrautojen lisäsuojaus olla tarpeellista.
Tämä standardi ei koske esivalmistettujen kaivojen samasta materiaalista muovattuja askelrautoja.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).

Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 1183:1987 Plastics -- Methods for determining the density and relative density of non-cellular plastics
ISO 3599:1976 Vernier callipers reading to 0,1 and 0,05 mm
ISO 3893:1977 Concrete -- Classification by compressive strength
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
19.05.2003
Julkaisupäivä
23.07.2004
Painos
1
Sivumäärä
63
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin