Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 10207:2017

Teräkset yksinkertaisiin painesäiliöihin. Tekniset toimitusehdot levyille, nauhoille ja tangoille

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään yksinkertaisten painesäiliöiden paineenalaisissa osissa käytettävien teräslevyjen, -nauhojen ja -tankojen tekniset toimitusehdot, kuten direktiivissä 2014/29/EU (ks. liite A) ja standardeissa EN 286‑1...EN 286‑3 on määritelty.
HUOM. Kun EU:n virallisessa lehdessä (EUVL) on julkaistu viittaus tähän eurooppalaiseen standardiin liittyen direktiiviin 2014/29/EU, olettamus siitä, että materiaalit ovat direktiivin 2014/29/EU olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia, koskee ainoastaan standardissa olevien materiaalien teknisiä tietoja eikä materiaalin oleteta soveltuvan tietynlaiseen laitteeseen. Näin ollen tässä materiaalistandardissa mainittuja teknisiä tietoja olisi arvioitava kyseisen laitteen rakennevaatimusten suhteen sen varmistamiseksi, että direktiivin 2014/29/EU olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
CEN/TR 10261:2013 Iron and steel - European standards for the determination of chemical composition
EN 10020:2000 Definition and classification of grades of steel
EN 10021:2006 General technical delivery conditions for steel products
Direktiivi
Vahvistuspäivä
17.11.2017
Julkaisupäivä
05.12.2017
Painos
4
Sivumäärä
42
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin