Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 131-1:2015

Tikkaat. Osa 1: Sanasto, tikastyypit, mitat

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään tikkaita koskevat termit ja yleiset suunnittelua koskevat ominaispiirteet.
Tämä standardi koskee siirreltäviä tikkaita.
Se ei koske erityisammattikäyttöön tehtyjä tikkaita kuten palokuntatikkaita, kattotikkaita ja liikuteltavia tikkaita.
HUOM. 1 Yhdellä tai useammalla nivelliitoksella varustetuille tikkaille sovelletaan standardia EN 131-4.
HUOM. 2 Teleskooppitikkaille sovelletaan standardia EN 131-6.
HUOM. 3 Liikuteltaville tasolla varustetuille tikkaille sovelletaan standardia EN 131-7.
HUOM. 4 Tämä standardi ei sovellu porrasjakkaroille, joille sovelletaan standardia EN 14183.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 131-2:2010+A2:2017 Ladders - Part 2: Requirements, testing, marking
EN 131-3:2018 Ladders - Part 3: Marking and user instructions
EN 131-4:2007 Ladders - Part 4: Single or multiple hinge-joint ladders
Tekninen komitea
Direktiivi
2001/95/EC Tuoteturvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
20.11.2015
Julkaisupäivä
09.01.2018
Painos
2
Sivumäärä
52
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin