Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 12004:2007 + A1:2012

Laattojen kiinnitysaineet. Vaatimukset, vaatimustenmukaisuuden arviointi, luokittelu ja merkintä

Soveltamisala
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvat keraamisten laattojen sementtipohjaiset kiinnitysaineet, dispersiokiinnitysaineet ja reaktiohartsikiinnitysaineet, joita käytetään laatoitettaessa seiniä ja lattioita sisä- ja ulkotiloissa.
Tässä standardissa esitetään keraamisten laattojen kiinnitysaineiden tuotteisiin, työmenetelmiin, levitettävyysominaisuuksiin jne. liittyvä terminologia.
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään keraamisten laattojen kiinnitysaineiden (sementtipohjaiset kiinnitysaineet, dispersiokiinnitysaineet ja reaktiohartsikiinnitysaineet) ominaisuuksien vaatimukset.
Tässä eurooppalaisessa standardissa ei esitetä keraamisen laatoituksen suunnittelun ja laatoittamisen kriteereitä tai suosituksia.
HUOM. Keraamisten laattojen kiinnitysaineita voidaan käyttää myös muun tyyppisille laatoille (luonnonkivilaatat ja keinokivilaatat, jne.), jos kiinnitysaineet eivät vaikuta haitallisesti näihin laattoihin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 09 12 991 (vaihde).

Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 12002:2008 Adhesives for tiles - Determination of transverse deformation for cementitious adhesives and grouts
EN 12003:2008 Adhesive for tiles - Determination of shear adhesion strength of reaction resin adhesives
EN 12808-1:2008 Grouts for tiles - Part 1: Determination of chemical resistance of reaction resin mortars
Tekninen komitea
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
29.10.2012
Kumouspäivä
24.02.2017
Painos
1
Sivumäärä
34
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin