Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 16668:2016 + A1:2018

Teollisuusventtiilit. Paineenalaisina lisälaitteina toimivien metallisten venttiilien vaatimukset ja testaus

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi pätee metallisille paineenalaisina lisälaitteina toimiville teollisuusventtiileille, joiden suurin sallittu paine PS on suurempi kuin 0,5 bar eurooppalaisen painelaitelainsäädännön mukaisesti , ja se määrittää suunnittelun, valmistuksen, testauksen, materiaalien ja dokumentoinnin vähimmäisvaatimukset.
Kaikki asiaankuuluvat eurooppalaisen painelaitelainsäädännön venttiilejä koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset on otettu huomioon ja niitä käsitellään tässä standardissa.
Tämä standardi ei päde seuraaville:
— varoventtiili ja murtolevy (varolaite),
— tarkastuslasi kehyksineen (painelaitteen osa) ja
— mittauskammiot.
Muut rajaukset on esitetty eurooppalaisessa painelaitelainsäädännössä [32].

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10025-1:2004 Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery conditions
EN 10025-2:2004 Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels
EN 10028-2:2017 Flat products made of steels for pressure purposes - Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties
Direktiivi
Vahvistuspäivä
06.04.2018
Julkaisupäivä
15.05.2018
Painos
2
Sivumäärä
87
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin