Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 14596:2018

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt. Käyttölaitteet. Varoventtiilit

Soveltamisala
Tämä asiakirja kattaa varoventtiilit.
Tässä asiakirjassa määritellään varoventtiilien suorituskykyvaatimukset ja kriittiset mitat. Tässä asiakirjassa määritellään myös kokeet, jotka vaaditaan vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.
Tässä asiakirjassa määritellyt laitteet sopivat käytettäviksi bensiinin kanssa sekä ADR-määräysten [2] luokan 3 mukaisten nestemäisten öljytuotteiden ja muiden vaarallisten aineiden kanssa, joiden höyrynpaine ei ylitä 110 kPa 50 °C lämpötilassa ja joita ei luokitella myrkyllisiksi tai syövyttäviksi aineiksi.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 2859-1:1999 Sampling procedures for inspection by attributes -- Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
Direktiivi
2008/68/EC Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
07.09.2018
Julkaisupäivä
12.02.2019
Painos
2
Sivumäärä
29
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin