Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 14604

Palovaroittimet

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Tämä asiakirja määrittelee testimenetelmien, suoritusarvojen sekä valmistajan ohjeiden vaatimukset koti- tai vastaavaan asuinkäyttöön tarkoitettuihin palovaroittimiin, jotka toimivat hajavalo-, valonläpäisy- tai ionisaatioperiaatteella.
Asiakirja sisältää lisävaatimuksia palovaroittimille, jotka soveltuvat myös vapaa-ajan asuntoajoneuvokäyttöön.
Toisentyyppisten palovaroittimien, tai eri periaatteella toimivien palovaroittimien testauksessa tulee tätä asiakirjaa käyttää vain opastavana. Erityispiirteillä varustetut palovaroittimet, kuten radioyhteyksillä toimivat tai erityisominaisuuksilla erityisturvallisuusriskeihin tarkoitetut varoittimet eivät sisälly tähän asiakirjaan.
Tämä asiakirja antaa mahdollisuuden, vaikka ei edellytä, palovaroittimien yhteenkytkemiseen toisten samanlaisten palovaroittimien ja/tai lisälaitteiden kanssa sekä hälytyksen vaimentamiseen. Tämä asiakirja määrittää soveltuvat vaatimukset,
jos näitä toimintoja käytetään.
Tämä asiakirja ei koske laitteita, joissa järjestelmään kuuluu erillinen ohjaus- ja näyttölaite.
HUOM. Jotkut palovaroitintyypit sisältävät radioaktiivista ainetta. Kansalliset määräykset säteilysuojauksesta poikkeavat eri maiden välillä ja niitä ei ole annettu tässä dokumentissa. Tällaisten palovaroittimien tulee kuitenkin täyttää soveltuvat kansalliset vaatimukset.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 50130-4:1995 Hälytysjärjestelmät. Osa 4: Sähkömagneettinen yhteensopivuus. Tuoteperhestandardi: Palo- ja murtohälytysjärjestelmien ja turvapuhelinjärjestelmien häiriönsietovaatimukset
EN 54-3:2014+A1:2019 Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders
EN 573-3:2019 Aluminium and aluminium alloys - Chemical composition and form of wrought products - Part 3: Chemical composition and form of products
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
23.01.2006
Julkaisupäivä
08.09.2006
Painos
1
Sivumäärä
116
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.

Takaisin