Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1717

Vesilaitteistoissa olevan talousveden suojaaminen saastumiselta ja laitteille asetetut yleiset vaatimukset takaisinvirtauksen aiheuttaman saastumisen ehkäisemiseksi

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi esittää käytettävissä olevat keinot, joilla voidaan estää talousveden (juomakelpoisen ve-den) saastuminen kiinteistössä ja yleiset vaatimukset suojauslaitteille, joilla estetään takaisinimeytymisestä aiheutuva saastuminen.Tämän standardin hygieenisiä suojauskuvauksia voidaan soveltaa kaikkiin standardeihin, jotka koskevat järjestelmiä tai lai-teitta, jotka on yhdistetty yksityiseen henkilökohtaiseen kulutukseen käytettävään vedenjakelujärjes-telmään.Tämä standardi määrittelee vähimmäisvaatimukset takaisinimusuojia koskeville tuoteperhestandardeille.Tuoteperhestandardeja käytetään kuvaamaan tarkasti tuoteperhetiedot. Tuoteperhestandardin puuttuessa tätä standardia käy-tetään viitteenä laadittaessa kuvausta tuotteille, jotka ovat tuoteperhekehityksessä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 806-1:2000 Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 1: General
Tekninen komitea
Direktiivi
93/38/EEC Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
29.06.2001
Julkaisupäivä
05.05.2008
Painos
1
Sivumäärä
86
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin