Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 54-1

Paloilmoittimet. Osa 1: Johdanto

Soveltamisala
Standardisarjan EN 54 tässä osassa määritellään koko sarjassa käytettävät termit ja määritelmät. Tässä standardissa esitetään myös periaatteet, joihin muut sarjan osat perustuvat, sekä kuvataan paloilmoittimen eri osille kuuluvat toiminnot.
Tämä eurooppalainen standardi koskee rakennuksiin ja niiden ulkopuolelle asennettavia paloilmoittimia.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske palovaroittimia, joita varten on erillinen standardi EN 14604.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
10.05.2011
Julkaisupäivä
18.11.2011
Painos
2
Sivumäärä
33
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin