Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 806-3

Ohjeet kiinteistöjen käyttövesijärjestelmille. Osa 3: Putkimitoitus. Yksinkertaistettu menetelmä

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi liittyy standardeihin EN 806-1 ja EN 806-2 kiinteistön käyttövesijärjestelmille.
Tämä eurooppalainen standardi kuvaa laskentamenetelmän putkien mitoittamiseksi tavallisimmille käyttövesijärjestelmille, jotka on kuvattu kohdassa 4.2.
Standardi ei sisällä putkimitoitusta palonsammutusjärjestelmille.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 806-1:2000 Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 1: General
EN 806-2:2005 Specification for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 2: Design
Tekninen komitea
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
06.11.2006
Julkaisupäivä
13.06.2014
Painos
1
Sivumäärä
26
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin