Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

CEN/TR 16798-4:2017:fi

Rakennusten energiatehokkuus. Rakennusten ilmanvaihto. Osa 4: Muiden kuin asuinrakennusten ilmanvaihto - ja huoneilmastointijärjestelmien tehokkuusvaatimukset. Moduulit M5-1, M5-4. Tekninen raportti. Standardin EN 16798-3 vaatimusten tulkinta

Soveltamisala
Tämä tekninen raportti viittaa standardiin EN 16798-3.
Se sisältää tietoa, joka tukee standardin EN 16798-3 oikeaa tulkintaa ja käyttöä.
Tämä tekninen raportti ei sisällä velvoittavia vaatimuksia.
Tämä tekninen raportti liittyy ilmanvaihto-, ilmastointi- ja huoneilmastointijärjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen muissa kuin asuinrakennuksissa, pois lukien teollisuusprosessien ja vastaavien kohteiden järjestelmäsovellukset. Standardi keskittyy näiden järjestelmien oleellisten parametrien määritelmiin.
Tässä standardissa ja sen liitteissä annetut suunnittelua koskevat ohjeet soveltuvat pääasiassa koneellisiin tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmiin sekä hybridi-ilmanvaihtojärjestelmien koneellisiin osiin. Lisäksi painovoimaisten ilmanvaihtojärjestelmien yleiset suunnitteluperiaatteet on esitetty liitteessä D.
Tässä teknisessä raportissa ei käsitellä asuinrakennusten ilmanvaihtosovelluksia. Asuinrakennusten Ilmanvaihtojärjestelmien toimintaa käsitellään raportissa CEN/TR 14788.
Luokituksessa käytetään eri luokkia. Joidenkin arvojen kohdalla on esitetty esimerkkejä, ja vaatimusten kohdalla on esitetty tyypillisiä käyttöalueita oletusarvoineen. Tässä standardissa annetut oletusarvot eivät ole velvoittavia ja niitä olisi käytettävä, mikäli muita arvoja ei ole esitetty. Luokituksen olisi aina oltava yhteensopiva rakennuksen tyypin ja sen suunnitellun käytön kanssa. Luokituksen peruste olisi selvitettävä, mikäli standardissa esitettyjä esimerkkejä ei käytetä.
HUOM. Eri standardit saattavat osoittaa samojen parametrien luokat eri tavalla, ja luokan tunnukset voivat myös olla erilaisia.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
CEN ISO/TR 52000-2:2017 Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 2: Explanation and justification of ISO 52000-1 (ISO/TR 52000-2:2017)
EN 13053:2006+A1:2011 Ventilation for buildings - Air handling units - Rating and performance for units, components and sections
EN 15287-1:2007+A1:2010 Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys - Part 1: Chimneys for non-roomsealed heating appliances
Direktiivi
2010/31/EU Rakennusten energiatehokkuudesta

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
16.06.2017
Julkaisupäivä
09.10.2018
Painos
1
Sivumäärä
133
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin