Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 12572-3 Kumottu

Kiipeilyrakenteet. Osa 3: Otteiden turvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään otteiden turvallisuusvaatimukset ja testimenetelmät.
Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan otteisiin, joita kiipeilijä käyttää normaaliin etenemiseen kiipeilyrakenteilla ja boulder-seinillä, ts. apuvälineitä (esim. jäähakkuja, nousurautoja, koukkuja, kiiloja) ei käytetä. Otteet on suunniteltu kiinnitettäviksi
kiipeilyrakenteisiin pulteilla, ruuveilla jne. Otteille on suunnittelun avulla saatu paljon sellaisia ominaisuuksia, ettei niihin tarvitse kiinnittää lisävarusteita. (Jos otteet on suunniteltu käytettäväksi lisävarusteiden kanssa, niiden tulisi täyttää
standardin EN 12572-1 vaatimukset.) Otteiden kiinnityspisteet ovat yksi osa kiipeilyseinän rakennetta, ja niitä käsitellään standardeissa EN 12572-1 ja EN 12572-2.
Ote ei ole ankkurointipiste; sitä ei ole suunniteltu siihen tarkoitukseen eikä sen ole tarkoitus varmistaa kiipeilijää. Jos otteen on tarkoitus toimia varmistuspisteenä, sen tulisi täyttää standardien EN 12572-1 ja EN 12572-3 vaatimukset.
Tätä eurooppalaista standardia ei sovelleta jääkiipeilyyn, dry tool -kiipeilyyn ja leikkikenttävälineisiin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
15.12.2008
Kumouspäivä
27.01.2017
Painos
1
Sivumäärä
17
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin