Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1562 Kumottu

Valut. Adusoidut valuraudat

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee adusoidut valurautalajit ja niiden vaatimukset.
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee viisi valkoydintempervalurautalajia ja yhdeksän mustaydintempervalurautalajia valetuista näytteistä (koesauvoista) määritettyjen mekaanisten ominaisuuksien perusteella.
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellyt Brinell-kovuuden arvot määritetään vain ostajan niin vaatiessa.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske adusoitujen rautavalujen teknisiä toimitusehtoja, jotka määritellään standardeissa EN 1559-1 [3] ja EN 1559-3 [4].
Tämä eurooppalainen standardi ei koske kemiallista koostumusta, pois lukien fosfori (ks. kohta 6).
Adusoitua valurautalajia EN-GJMB-300-6 (5.4100) ei saa käyttää painelaitteissa, eikä myöskään painelaitedirektiivin 97/23/EY soveltamisalan ulkopuolisissa sovelluksissa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
97/23/EC Painelaitteet
2014/68/EU

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
16.04.2012
Kumouspäivä
29.03.2019
Painos
1
Sivumäärä
36
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin