Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 331:en Kumottu

Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee yleiset vaatimukset palloventtiilien ja kartiomaisten tulppaventtiilien rakenteelle, toiminnalle ja turvallisuudelle. Standardissa esitetään myös testausmenetelmät ja merkintävaatimukset.
Standardia sovelletaan venttiileihin, jotka on tarkoitettu asuin- ja liikerakennusten sisällä tai ulkopuolella oleviin peittämättömiin kaasuasennuksiin ensimmäisen, toisen ja kolmannen kaasuryhmän kaasuille (määritelty standardissa EN 437).
Tämä eurooppalainen standardi kattaa seuraavat venttiilin nimelliskoot (DN): 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.

Varmista hEN Helpdeskistä, onko standardin tämä versio CE-merkintään voimassa oleva versio.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
17.08.1998
Kumouspäivä
23.12.2015
Painos
1
Sivumäärä
29
Julkaisun kieli
englanti

Takaisin