Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 81-20 Kumottu

Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut hissit. Osa 20: Henkilö- ja tavarahenkilöhissit

Soveltamisala
1.1 Tässä standardissa määritellään suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet kiinteästi asennetuille uusille vetopyörä-, pakko- tai hydraulikäyttöisille henkilö- tai tavarahenkilöhisseille, joissa on
kiinteät pysähdystasot ja kori, jolla kuljetetaan henkilöitä tai henkilöitä ja tavaroita ja jota kannattavat köydet,
ketjut tai nostosylinterit ja joka liikkuu johteissa, jotka eivät poikkea pystysuorasta enempää kuin 15°.
1.2 Tämän standardin vaatimusten lisäksi on erikoistapauksissa (vammaisten henkilöiden kuljetus, palo-
tilanne, mahdollinen räjähdysvaarallinen ympäristö, äärimmäiset ilmasto-olosuhteet, seismiset olosuhteet,
vaarallisten aineiden kuljetus jne.) sovellettava tarvittavia lisävaatimuksia.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
95/16/EC Hissit
2014/33/EU

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
01.09.2014
Kumouspäivä
28.02.2020
Painos
1
Sivumäärä
300
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin