Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 17638 Kumottu

Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Magneettijauhetarkastus

Soveltamisala
Tämä kansainvälinen standardi määrittää magneettijauhetarkastustekniikat ferromagneettisissa hitseissä ja niiden muutosvyöhykkeissä
esiintyvien pintavirheiden havaitsemiseksi. Suositeltavat tekniikat sopivat useimmille hitsausprosesseille ja liitosmuodoille. Liitteessä A esitetään vaihtoehtoisia tekniikoita, joilla saavutetaan suurempi tai pienempi tarkastusherkkyys.
Tässä standardissa ei anneta näyttämille hyväksymisrajoja. Lisätietoa näyttämien hyväksymisrajoista voidaan löytää standardista
EN 1291 1) tai tuotestandardeista.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
87/404/EEC Yksinkertaiset paineastiat
2009/105/EC Yksinkertaiset paineastiat
2014/29/EU

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
23.08.2010
Kumouspäivä
25.11.2016
Painos
1
Sivumäärä
31
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin