Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 15614-8:2016

Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä metalleille. Menetelmäkokeet. Osa 8: Putken hitsaus putkilevyyn

Soveltamisala
Standardin ISO 15614 tässä osassa esitetään vaatimukset putkilevyliitoksen menetelmäkokeelle. Standardi soveltuu metallisten materiaalien kaarihitsaukseen käsihitsaus-, osaksi mekanisoiduissa, täysmekanisoiduissa tai automaattisissa prosesseissa.
Standardin ISO 15614 tämä osa on osa standardisarjaa. Sarjan yksityiskohdat on esitetty standardin ISO 15607, liitteessä A.
Putkilevyliitosten menetelmäkokeita voidaan käyttää sekä täysin kuormitetuille että vain tiiviiksi hitsatuille liitoksille sovellutusstandardien mukaan.
Standardin ISO 15614 tämä osa soveltuu metallisten materiaalien putkilevyliitosten sulahitsaukseen, kun liitoksessa on ilmarako. Standardin ISO 15614 tämä osa ei sovellu ohuille putkilevyille, joissa on muokatut yhteet putkille (ulkoiset/sisäiset reikähitsit).
Kun hitsataan putkilevyliitoksia, joissa on kantava laajennusliitos, menetelmäkoe on määriteltävä.
Jos spesifikaatiossa vaaditaan, voidaan standardin ISO 15614 tätä osaa käyttää myös muille sovellutuksille ja/tai vaatimuksille.
Korjaushitsaus otetaan huomioon menetelmäkokeessa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 14175:2008 Welding consumables -- Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes
ISO 14732:2013 Welding personnel -- Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials
ISO 15607:2003 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- General rules
Direktiivi
Vahvistuspäivä
15.04.2016
Julkaisupäivä
21.06.2016
Painos
2
Sivumäärä
54
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin