Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 17635:2016

Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Yleisohjeet metallisille materiaaleille

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa annetaan ohjeet hitsien rikkomattomien aineenkoetusmenetelmien valintaan ja tarkastustulosten arviointiin perustuen laatuvaatimuksiin, materiaaliin, hitsin paksuuteen, hitsausprosessiin ja tarkastuslaajuuteen.
Tässä asiakirjassa määritetään myös yleisohjeet ja standardit, joita sovelletaan eri tarkastusmenetelmiin liittyen metallisten materiaalien menetelmä- tai hyväksymisrajavalintaan.
Standardien ISO 5817 ja ISO 10042 mukaisia hitsiluokkia ei voida käyttää suoraan hyväksymisrajoina. Ne liittyvät tuotantohitsauksessa saavutettavissa olevaan kokonaislaatuun.
Rikkomattoman aineenkoetuksen hyväksymisrajavaatimukset noudattavat standardin ISO 5817 tai ISO 10042 määrittämiä hitsiluokkia (tyydyttävä, hyvä, vaativa) pääpiirteittäin, muttei jokaisen yksittäisen näyttämän kohdalla.
Liitteessä A annetaan hitsiluokkien, NDT-menetelmien ja hyväksymisrajojen yhteydet.
Liitteessä B annetaan yhteenveto hitsiluokka-, hyväksymisraja- ja NDT-standardeista.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 10042:2005 Welding -- Arc-welded joints in aluminium and its alloys -- Quality levels for imperfections
ISO 10675-1:2008 Non-destructive testing of welds -- Acceptance levels for radiographic testing -- Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys
ISO 10675-2:2010 Non-destructive testing of welds -- Acceptance levels for radiographic testing -- Part 2: Aluminium and its alloys
Vahvistuspäivä
23.12.2016
Julkaisupäivä
07.02.2017
Painos
2
Sivumäärä
35
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin