Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 18134-2:2017

Kiinteät biopolttoaineet. Kosteuspitoisuuden määritys. Uunikuivausmenetelmä. Osa 2: Kokonaiskosteus. Yksinkertaistettu menetelmä

Soveltamisala
Tämä asiakirja kuvaa menetelmän, jolla määritetään kiinteiden biopolttoaineiden näytteen kokonaiskosteuspitoisuus kuivaamalla se uunissa. Menetelmää käytetään, kun kosteuspitoisuuden määritykseltä ei edellytetä suurinta tarkkuutta esim. rutiinilaaduntarkkailussa tuotannossa paikan päällä. Standardissa ISO 18134 (kaikissa osissa) kuvattua menetelmää voidaan käyttää kaikille kiinteille biopolttoaineille. Kiinteän biopolttoaineen kokonaiskosteus (saapumistilassa) raportoidaan aina näytteen kokonaismassasta (märkäpainosta).HUOM. Termi kosteuspitoisuus voi biomassamateriaalien osalta olla harhaanjohtava, koska käsittelemätön biomassa säännöllisesti sisältää vaihtelevia määriä haihtuvia yhdisteitä (uuteaineita), jotka voivat haihtua määritettäessä kosteuspitoisuutta uunikuivausmenetelmällä (katso lähteet [2] ja [3]).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Kemesta ry, puh. 09 172841.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 14780:2017 Solid biofuels -- Sample preparation
ISO 16559:2014 Solid biofuels -- Terminology, definitions and descriptions
ISO 18135:2017 Solid Biofuels -- Sampling
Tekninen komitea
Direktiivi
2000/76/EC Jätteenpoltosta

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
17.02.2017
Julkaisupäivä
18.04.2017
Painos
1
Sivumäärä
19
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin