Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 22716

Kosmetiikka. Hyvät tuotantotavat (GMP). Ohjeita hyvistä tuotantotavoista

Soveltamisala
Tässä kansainvälisessä standardissa esitetään kosmeettisten valmisteiden tuotantoa, tarkastusta, varastointia ja toimittamista koskevia ohjeita.
Ohjeet kattavat tuotteen laatunäkökohdat, mutta ne eivät kata tuotantolaitoksessa työskentelevän henkilöstön turvallisuusnäkökohtia kokonaisuudessaan eivätkä ympäristönsuojeluun liittyviä näkökohtia. Turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat
ovat yritykselle luontaisesti kuuluvia vastuita, joita saattavat ohjata paikallinen lainsäädäntö ja määräykset.
Nämä ohjeet eivät koske tutkimus- ja kehitystoimintaa eivätkä lopputuotteiden jakelua.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Kemesta ry, puh. 09 172841.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Direktiivi
1223/2009 Kosmeettisista valmisteista

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
12.05.2008
Julkaisupäivä
12.12.2008
Painos
1
Sivumäärä
50
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin