Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 4126-2:2019

Ylipaineen varolaitteet. Osa 2: Murtolevyt ja murtokalvot

Soveltamisala
Tämä asiakirja määrittää murtolevyjen vaatimukset.
Siihen sisältyvät suunnittelua, valmistusta, tarkastusta, testausta, sertifiointia, merkintää ja pakkausta koskevat vaatimukset.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
Vahvistuspäivä
22.03.2019
Julkaisupäivä
16.04.2019
Painos
2
Sivumäärä
55
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin