Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 50001

Energianhallintajärjestelmät. Vaatimukset ja käyttöohjeet

Soveltamisala
Tämä kansainvälinen standardi määrittelee energiahallintajärjestelmän laatimiseen, toteuttamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät vaatimukset. Tällaisen energiahallintajärjestelmä tarkoituksena on mahdollistaa organisaatiolle systemaattisen lähestymistavan seuraaminen energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiatehokkuuden parantaminen pitää sisällään energiatehokkuuden, energiankäytön ja -kulutuksen
Tämä kansainvälinen standardi määrittelee sellaiset vaatimukset, jotka ovat oleellisia energiankäytön ja -kulutuksen kannalta, mukaan lukien mittaukset, dokumentointi ja raportointi, suunnittelu ja hankintamenettelyt laitteille, systeemeille ja prosesseille sekä vaatimukset henkilöstölle, joiden työtehtävillä voi olla merkittävä vaikutus energiatehokkuuteen.
Tämä kansainvälinen standardi kattaa kaikki sellaiset muuttujat, jotka vaikuttavat energiatehokkuuteen ja voidaan monitoroida sekä voidaan vaikuttaa organisaation toimesta ja joihin organisaatio voi vaikuttaa. Tämä kansainvälinen standardi ei itsessään aseta erityisiä energiatehokkuustason kriteerejä.
Tämä kansainvälinen standardi on sovellettavissa itsenäisesti, mutta se voi olla linjassa tai se voidaan yhdistää muiden hallintajärjestelmien kanssa.
Tämä kansainvälinen standardi soveltuu kaikille organisaatioille, jotka haluavat varmistaa, että täyttävät asettamansa energiapolitiikan tavoitteet ja haluavat osoittaa tämän vaatimuksenmukaisuuden myös muille joko itsearvioinnilla ja vaatimuksenmukaisuutta koskevilla vakuutuksilla tai hankkimalla ulkopuolisen organisaation myöntämän energianhallintajärjestelmäsertifikaatin.
Tämän kansainvälisen standardin liitteessä A on ohjeistusta standardin käyttöön.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
13.02.2012
Julkaisupäivä
04.05.2012
Painos
1
Sivumäärä
56
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin