Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 6508-1:2016

Metallien Rockwellin kovuuskoe. Osa 1: Koemenetelmä

Soveltamisala
Standardin ISO 6508 tässä osassa määritellään metallien Rockwellin kovuus- ja pintakovuuskoe asteikoille A, B, C, D, E, F, G, H, K, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T ja 45T. Standardia sovelletaan sekä kiinteästi asennetuille että kannettaville kovuusmittareille.
Tietyille materiaaleille ja/tai tuotteille on omat kansainväliset standardinsa (esim. ISO 3738‑1 ja ISO 4498).
HUOM. Olisi otettava huomioon, että volframikarbidikovametallista valmistettua kuulapaininkärkeä pidetään Rockwellin kokeessa vakiopaininkärkenä. Teräskuulapaininkärkeä voidaan edelleen käyttää, mikäli liitteen A vaatimukset täyttyvät.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 6508-2:2015 Metallic materials -- Rockwell hardness test -- Part 2: Verification and calibration of testing machines and indenters
ISO 6508-3:2015 Metallic materials -- Rockwell hardness test -- Part 3: Calibration of reference blocks
Vahvistuspäivä
09.09.2016
Julkaisupäivä
11.10.2016
Painos
4
Sivumäärä
68
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin