Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 6506-2:2019

Metallien Brinellin kovuuskoe. Osa 2: Kovuusmittareiden varmentaminen ja kalibrointi

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään standardin ISO 6506‑1 mukaisessa Brinellin kovuuskokeessa käytettävien kovuusmittareiden suora ja epäsuora varmentaminen sekä milloin näitä varmentamismenettelyitä on käytettävä.
Suorassa varmentamisessa tarkastetaan, ovatko kovuusmittarin toimintaan liittyvät parametrit vaatimusten mukaisia. Epäsuorassa varmentamisessa käytetään standardin ISO 6506‑3 mukaisesti kalibroiduilla vertailukovuuspaloilla tehtyjä kovuusmittauksia kovuusmittarin toiminnan tarkastamiseksi.
Mikäli mittaria käytetään myös muiden menetelmien mukaisiin kovuusmittauksiin, mittari on varmennettava erikseen jokaiselle menetelmälle.
Tätä asiakirjaa sovelletaan sekä kiinteästi asennetuille että kannettaville kovuusmittareille. Kovuusmittareilla, joiden koevoimat ja mittausajat eivät ole määriteltyjen mukaisia, voiman ja mittausaikojen suora varmentaminen voidaan tehdä liitteen B mukaisesti.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 376:2011 Metallic materials -- Calibration of force-proving instruments used for the verification of uniaxial testing machines
ISO 6506-1:2014 Metallic materials -- Brinell hardness test -- Part 1: Test method
ISO 6506-3:2014 Metallic materials -- Brinell hardness test -- Part 3: Calibration of reference blocks
Vahvistuspäivä
04.01.2019
Julkaisupäivä
11.06.2019
Painos
4
Sivumäärä
38
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin