Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 6507-2:2018

Metallien Vickersin kovuuskoe. Osa 2: Kovuusmittareiden varmentaminen ja kalibrointi

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään standardin ISO 6507‑1 mukaisessa Vickersin kovuuskokeessa käytettävien kovuusmittareiden ja lävistäjien mittalaitteiden varmentamis- ja kalibrointimenettely.
Kovuusmittarille, paininkärjelle ja lävistäjien mittalaitteelle esitetään suora varmentamis- ja kalibrointimenetelmä. Vertailukovuuspalojen avulla tehtävä epäsuora varmentaminen soveltuu kovuusmittarin yleistarkastukseen.
Mikäli mittaria käytetään myös muiden menetelmien mukaisiin kovuusmittauksiin, mittari on varmennettava erikseen jokaiselle menetelmälle.
Tämä asiakirja soveltuu myös kannettaville kovuusmittareille, mutta ei sovellu kovuusmittareille jotka perustuvat muille mittausperiaatteille, esim. ultraääni-impedanssimenetelmä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 376:2011 Metallic materials -- Calibration of force-proving instruments used for the verification of uniaxial testing machines
ISO 6507-1:2018 Metallic materials -- Vickers hardness test -- Part 1: Test method
ISO 6507-3:2018 Metallic materials -- Vickers hardness test -- Part 3: Calibration of reference blocks
Vahvistuspäivä
16.03.2018
Julkaisupäivä
11.06.2019
Painos
3
Sivumäärä
44
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin