Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 9308-3

Veden laatu. Escherichia colin ja koliformibakteerien havaitseminen ja laskeminen. Osa 3: Pienen mittakaavan MPN (todennäköisin lukumäärä) liuosmenetelmä Escherichia Colin havaitsemiseen ja laskemiseen pinta- ja jätevesistä

Soveltamisala
1 Käyttötarkoitus
Tämä ISO 9308:n osa kuvaa yksityiskohtaisesti pienen mittakaavan MPN-menetelmän Escherichia colin (E. coli) havaitsemiseksi ja laskemiseksi pinta- ja jätevedestä siirrostamalla nestemäiseen kasvualustaan. Menetelmää voidaan soveltaa kaikentyyppisiin pinta- ja jätevesiin, erityisesti sellaisiin vesiin, joissa on paljon liukenematonta kiintoainesta.
Tämä menetelmä ei sovellu juomaveteen eikä minkään muun tyyppiseen veteen, jolle ohjearvo on alle 15 per 100 ml.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen ympäristökeskus, puh. 02952 51000 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
10.05.1999
Julkaisupäivä
01.10.1999
Painos
1
Sivumäärä
31
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin