Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 9308-2

Veden laatu. Escherichia colin ja koliformisten bakteerien pesäkemäärän määrittäminen. Osa 2: Todennäköisimmän lukumäärän arviointi

Soveltamisala
Standardin ISO 9308 tässä osassa esitetään menetelmä E. coli -bakteerin ja koliformisten bakteerien lukumäärän määritykseen vedestä. Menetelmä perustuu kohdeorganismien kasvuun nestemäisessä kasvualustassa ja niiden todennäköisimmän lukumäärän (Most Probable Number, MPN) laskemiseen MPN-taulukoiden avulla. Tätä menetelmää voidaan soveltaa kaikentyyppisiin vesiin, myös niihin, jotka sisältävät huomattavan määrän kiintoainesta ja suuren määrän heterotrofista taustabakteeristoa. Sitä ei kuitenkaan pidä käyttää koliformisten bakteerien lukumäärän määritykseen merivedestä. Kun menetelmää käytetään E. coli -bakteerin lukumäärän määritykseen merivedestä, tarvitaan yleensä 1:10-laimennus steriilillä vedellä, vaikka menetelmän on osoitettu toimivan hyvin myös merivedessä, jonka suolapitoisuus on tavanomaista pienempi. Jos käytettävissä ei ole tietoa, joka tukee menetelmän käyttöä ilman laimennusta, käytetään 1:10-laimennusta.
Tämä menetelmä perustuu E. coli -bakteerin havaitsemiseen sen tuottaman β-D-glukuronidaasientsyymin perusteella. Tämän vuoksi menetelmällä ei voida havaita E. coli -bakteerin monia enterohemorragisia kantoja, jotka eivät yleensä tuota tätä entsyymiä. Lisäksi on olemassa muutamia muita E. coli -kantoja, jotka eivät tuota β-D-glukuronidaasia.
Koliformisten bakteerien, kuten E. coli -bakteerin, havaitsemisessa ja varmistamisessa käytettävien testien valinta voidaan katsoa osaksi jatkuvaa sarjaa. Se, missä määrin tietystä näytteestä saatu tulos on tarpeen varmistaa, riippuu osittain veden ominaisuuksista ja osittain tutkimuksen tavoitteista. Standardin ISO 9308 tässä osassa kuvattu testaus antaa varmistetun tuloksen ilman positiivisten kuoppien lisävarmistusta.
HUOM. Vaikka tässä menetelmässä kuvataan kaupallisesti saatavilla olevan lukumäärän määrityslaitteen käyttö, kuvattua kasvualustaa voidaan käyttää myös perinteisessä MPN-menetelmässä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen ympäristökeskus, puh. 02952 51000 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 19458:2006 Water quality -- Sampling for microbiological analysis
ISO 8199:2005 Water quality -- General guidance on the enumeration of micro-organisms by culture
ISO/IEC Guide 2:2004
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
22.09.2014
Julkaisupäivä
10.10.2014
Painos
1
Sivumäärä
91
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin