Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 9308-1:2014 + A1:2017

Veden laatu. Escherichia coli -bakteerin ja koliformisten bakteerien lukumäärän määritys. Osa 1: Kalvosuodatusmenetelmä vesille, joissa on vähän taustabakteeristoa

Soveltamisala
Standardin ISO 9308 tässä osassa esitetään menetelmä Escherichia coli (E. coli) -bakteerin ja koliformisten bakteerien lukumäärän määritykseen. Menetelmä perustuu kalvosuodatukseen, viljelyyn kromogeenisellä koliformiagarkasvualustalla ja kohdeorganismien lukumäärän laskemiseen näytteestä. Erottelevan agarkasvualustan pienen selektiivisyyden vuoksi taustakasvu voi häiritä E. coli -bakteerien ja koliformisten bakteerien laskemisen luotettavuutta esimerkiksi pintavesiä tai matalien kaivojen vesiä tutkittaessa. Tämä menetelmä ei sovellu sellaisille vesille.
Standardin ISO 9308 tämä osa sopii erityisesti vedelle, jossa on niin vähän bakteereja, että siitä saadaan alle 100 pesäkettä kromogeenisellä koliformiagarilla (CCA). Testattava vesi voi olla juomavettä, desinfioitua uima-allasvettä tai vesilaitokselta lähtevää vettä.
Joitakin Escherichia coli -bakteerin β-D-glukuronidaasinegatiivisia kantoja, kuten Escherichia coli O157, ei havaita E. coli -bakteeriksi. Koska ne ovat β-D-galaktosidaasipositiivisia, ne näkyvät koliformisina bakteereina tällä kromogeenisellä agarilla.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen ympäristökeskus, puh. 02952 51000 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 11133:2014 Microbiology of food, animal feed and water -- Preparation, production, storage and performance testing of culture media
ISO 19458:2006 Water quality -- Sampling for microbiological analysis
ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use -- Specification and test methods
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
03.02.2017
Julkaisupäivä
05.02.2019
Painos
3
Sivumäärä
32
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin