Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 13849-1 Kumottu

Koneturvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät ohjausjärjestelmien osat. Osa 1: Yleiset suunnitteluperiaatteet

Soveltamisala
Standardin ISO 13849 tässä osassa esitetään turvallisuusvaatimukset ja opastusta turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmän osien suunnittelun ja integroinnin periaatteista, joihin sisältyy myös ohjelmistokehitys. Standardi määrittää näille turvallisuuteen liittyville ohjausjärjestelmän osille ominaisuudet, joihin kuuluu turvatoiminnon toteuttamiseen vaadittava suoritustaso.
Standardi koskee kaikenlaisten koneiden turvallisuuteen liittyviä ohjausjärjestelmän osia riippumatta käytetystä teknologiasta tai energiasta (sähköinen, hydraulinen, pneumaattinen, mekaaninen jne.).
Standardissa ei eritellä turvatoimintoja tai suoritustasoja, joita on käytettävä tietyissä tapauksissa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
98/37/EC Koneturvallisuus
2006/42/EC Koneturvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
24.11.2008
Kumouspäivä
31.12.2015
Painos
2
Sivumäärä
180
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin